Tích hợp form thu Leads

Bạn có thể trực tiếp thu thập thông tin của khách hàng vào hệ thống, gắn thẻ để xác định mối quan tâm, nhu cầu của họ để tiến hành phân nhóm, sau đó là quá trình nuôi dưỡng và chuyển đổi.

Nuôi dưỡng và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng

Khách hàng sẽ hào hứng nhận thông tin của bạn nhất lúc họ vừa điền form. Do đó, Mautic TriggerM sẽ giúp bạn tự động follow khách hàng ngay lập tức.

workflow

Tự động gửi email phản hồi

Một email confirm, phản hồi,… tự động được gửi đến khách hàng ngay lập tức sau khi họ điền form.

tag

Gắn thẻ

Gắn thẻ tag để đánh dấu nguồn đầu vào và mối quan tâm của khách hàng. Sau đó bạn có thể phân nhóm tự động khách hàng theo mối quan tâm này.

campaign

Thông báo đến bộ phận Sales Team

Một email thông báo thông tin khách hàng điền form đến bộ phận Sales để kịp thời follow và chốt khách.

Tự động chuỗi email/sms tương tác

Khách hàng sẽ tự động được đưa vào các chuỗi tự động được setup từ trước để tương tác, nuôi dưỡng.